Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Behandelingen


 • Massagepraktijk Patricia Klijn is een praktijk waar massages op locatie worden uitgevoerd.
 • Alle massages worden gegeven door een gediplomeerd masseur. Deze masseur is geen arts.
 • Als basis worden alle behandelingen verricht door Patricia Klijn. In geval van ziekte, noodzakelijke afwezigheid of overmacht kan een andere gekwalificeerde masseur of masseuse komen. In geval van een masseur zal ten aller tijden eerst toestemming aan de klant gevraagd worden
 • Behandelingen worden gegeven binnen de voor de behandeling staande tijd. Tijd welke nodig is voor het omkleden van de cliënt, de benodigde intake, afrekenen en het eventueel maken van een vervolgafspraak valt buiten de behandelingstijd.


Tarieven


 • Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW. Indien u het op prijs stelt kan ik u achteraf een BTW factuur per email verzenden.
 • Alle behandelingen kunnen tegen enkeltarief of meervoudig tarief in geval van een strippenkaart of abonnement worden geboekt.


Boekingen


 • Alle behandelingen zijn persoonlijk, telefonisch, per email te boeken.


Betaling


 • Direct na de behandeling kunt u de betaling á contant voldoen.
 • In geval van een strippenkaart betaald u het aantal massages voorafgaand van de 1e massage. De strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 24 maanden. Er vindt geen restitutie plaats voor niet genoten massages.


Annulering


 • Elke behandeling mag tot 24 uur voor de gereserveerde datum en tijd kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor de gereserveerde datum en tijd van een behandeling zal 50% van de behandeling in rekening worden gebracht.
 • Indien u zonder (schriftelijke) kennisgeving niet verschijnt zullen wij 100% van de behandeling aan u in rekening te brengen met 8 dagen betaaltermijn..
 • Indien wij zonder (schriftelijke) kennisgeving vanuit uw zijde u niet aantreffen op de geplande locatie, datum en tijd, zullen wij de kosten voor de behandeling aan u in rekening brengen met 8 dagen betaaltermijn.
 • In geval van overmacht door ziekte of overlijden in 1e of 2e lijn zal in overleg een nieuwe afspraak worden gemaakt. Indien dit niet mogelijk is binnen 4 weken, zal alsnog de annuleringskosten worden berekend.
 • In verband met andere werkzaamheden is Massagepraktijk Patricia Klijn tot 1 week voor de gemaakte afspraak gerechtigd deze te verplaatsen in overleg met de klant. Indien deze afspraak vooraf betaald is en niet binnen 4 weken na de originele afspraak voortgang kan hebben, zullen wij de betaling aan u retourneren.
 • Indien tijdens de massage blijkt dat de cliënt een andere bedoeling heeft, wordt de massage direct gestopt en het volledige tarief in rekening gebracht. De betreffende cliënt zal voor toekomstige behandelingen worden geweigerd.


Strippenkaart, cadeaubon en abonnement


 • Elke door Massagepraktijk Patricia Klijn uitgegeven strippenkaart of cadeaubon heeft een financiële geldigheid van 24 maanden. Deze kunnen niet omgewisseld worden voor contant geld.


Aansprakelijkheid


 • Massagepraktijk Patricia Klijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel voortvloeiend door verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures, whiplash, diabetes, duizeligheid/slapeloosheid, epilepsie en medicijngebruik tijdens het intake en/of anamnesegesprek.
 • Massagepraktijk Patricia Klijn behoudt zich het recht de behandeling te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of aan de andere kant aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Cliënten die een hernia, reuma, RSI of zenuwbehandeling hebben gehad, worden gevraagd om schriftelijk toestemming van hun huisarts of specialist mee te nemen naar hun massage afspraak.
 • Massagepraktijk Patricia Klijn kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies persoonlijke bezittingen in aanloop naar/tijdens/na afloop van behandeling.
 • Massagepraktijk Patricia Klijn heeft het streven om alle afgesproken dienst(en) door te laten gaan. Mocht door welke omstandigheden ook dit niet mogelijk blijken dan proberen we voor een meest passende oplossing te zorgen.
 • Massagepraktijk Patricia Klijn mag van de betrokken cliënt een dossier bijhouden. Deze gegevens worden alleen door de masseur gebruikt ten behoeve van de cliënt. Deze gegevens zullen nooit vertaald worden naar derden. Noch voor andere doeleinden gebruikt worden dan als informatie voor de masseur.
 • Massagepraktijk Patricia Klijn beroept zich op de zwijgplicht in samenwerking met cliënt en masseur.
 • Bij vermissing, verduistering of ontvreemding van eigendommen van Massagepraktijk Patricia Klijn doen wij aangifte bij de politie.
 • Alle behandeling die worden aangeboden door Massagepraktijk Patricia Klijn zijn geen medische behandelingen. Wanneer u zich laat behandelen bij Massagepraktijk Patricia Klijn is dit geheel op eigen risico.
 • Bij het ondergaan van een behandeling accepteert u automatisch onze algemene voorwaarden.
 • Massagepraktijk Patricia Klijn behoudt zich het recht om prijzen en openingstijden te veranderen.


Wijzigingen Algemene voorwaarden


 • De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Massagepraktijk Patricia Klijn ten allen tijde gewijzigd worden.

.


Massagepraktijk Patricia Klijn | Viergang 80 | 3642 CW | Mijdrecht | 06-14742911 |

info@patriciaklijn.nl | Kvk67773745 | Btw nr. NL173251365B01 |


Copyright ©2017 Patricia Klijn